Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo mời chào giá đơn hàng số 01

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo mời chào giá đơn hàng số 01: Cung cấp vật tư hàng hoá có tính chất nhỏ lẻ phục vụ sản xuất năm 2024

Số hiệu VB: 357/PĐK-NĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *