Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất

Hạng mục: Thuê xe chỉ huy sản xuất và đưa đón CBCNV

Số VB: 605/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây