Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá

Tên đơn hàng: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá

Số VB: 1416/NĐND-KHĐTVT ngày 08/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây