Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá

Tên đơn hàng: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá đơn hàng số 25

Số văn bản đăng tải: 1325/NĐND-KHĐTVT ngày 28/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây