Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá

Tên đơn hàng: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá đơn hàng số 24

Số văn bản đăng tải: 1326/NĐND-KHĐVT ngày 28/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây