Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 16

Tên đơn hàng: Mời chào giá đơn hàng số 16: “Cung cấp van và bộ điều khiển 80A-10K phục vụ sản xuất Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV”

Số văn bản đăng tải: 1205/NĐND-KHĐTVT ngày 14/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây