Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 05

Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá đơn hàng số 05: Cung cấp trang thiết bị PCCC phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số hiệu CV: 254/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *