Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời báo giá lập phương án, dự toán

Tên đơn hàng: Mời báo giá lập phương án, dự toán dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống cấp hóa chất khu xử lý nước Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Số VB: 1300/NĐND-KHĐTVT ngày 26/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây