Công ty nhiệt điện Na Dương – TKV: Mới Báo giá cung cấp dịch vụ

Hạng mục: Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC năm 2024 cho nhà máy nhiệt điện Na Dương

Số VB: 914//TMBG-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây