Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Gia hạn thời gian nộp chào giá

Đơn hàng số 13: Cung cấp vật tư vật liệu chịu lửa các loại PVSX năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Số hiệu CV: 438/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *