Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV:Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Đơn hàng: Cung cấp vật tư sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa

Đơn hàng: Cung cấp vật tư sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa;

Số hiệu đơn hàng: 01-0705/2024

Số VB: 1928/NĐĐT-KHVT ngày 08/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây