Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV:

Đơn hàng: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024 (lần 6).

Số hiệu VB: 618/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *