Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá cung cấp vật tư sửa chữa máy phát tổ máy S2

Gói thầu: Sửa chữa máy phát tổ máy S2

Văn bản kèm theo số 1786//NĐĐT-KHVT ngày 21/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây