Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ Xử lý rò rỉ Hydro máy phát S2

Gói thầu:  Xử lý rò rỉ Hydro máy phát S2

Văn bản kèm theo số 1785/NĐĐT-KHVT ngày 21/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây