Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Đơn hàng: Cung cấp thép ống, thép tấm, ống sinh hơi, nấm gió các loại phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên năm 2024

Số hiệu 575/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm:

575 Báo giá Cung cấp thép ống, thép tấm, ống sinh hơi, nấm gió các loại phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *