Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị

Tên đơn hàng:  Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị

Số hiệu đơn hàng: 01-1206/2024

Số văn bản: 1823/NĐĐT-KHVT ngày 25/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây