Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Gói cung cấp:  Vật tư máy phát

Số VB: 1868/NĐĐT-KHVT ngày 02/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây