Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Gói cung cấp: dịch vụ Xử lý rò rỉ Hydro máy phát S2

Số VB: 1869/NĐĐT-KHVT ngày 02/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây