Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo Kết quả lực chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Sửa chữa hộp giảm tốc quạt tháp làm mát

Tên đơn hàng: Kết quả lực chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Sửa chữa hộp giảm tốc quạt tháp làm mát

Số VB: 1790/TB- NĐĐT ngày 21/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây