Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp

Gói cung cấp:  Đánh giá rủi ro cho Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV

Thông báo số 1899/TB-NĐĐT ngày 05/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây