Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị năm 2024; Số hiệu đơn hàng: 01-0205/2024

Số văn bản: 1764/TB-NĐĐT ngày 19/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây