Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đơn hàng: Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công tác vận hành Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê – Số hiệu đơn hàng: 01-2604/2024

Số hiệu văn bản: 1667/TB-NĐĐT ngày 10/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây