Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV : Mời báo giá Đơn hàng: Cung cấp vật tư các loại phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị của Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (lần 2)

Tên đơn hàng:  Cung cấp vật tư các loại phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị của Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (lần 2)

Số VB: 1910/NĐĐT-KHVT ngày 05/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây