Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá Đơn hàng: Cung cấp máy tính và một số vật tư các loại

Đơn hàng: Cung cấp máy tính và một số vật tư các loại
Số VB: 1752/NĐĐT-KHVT ngày 18/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây