Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV : Mời báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường (lần 2)

Tên đơn hàng: Mời báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường (lần 2)

Số VB: 1947/NĐĐT-KHVT ngày 09/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây