Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Mời báo giá các gói thầu sửa chữa lớn các thiết bị năm 2025

Gói cung cấp gồm các hệ thống như sau:

– Cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống phân tích lấy mẫu và phân tích tự động hơi, nước tổ máy 1;

– Cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống SCADA;

– Cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống vận chuyển, cung cấp than;

– Cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống vận chuyển, cung cấp đá vôi;

– Cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống cứu hỏa.

Tài liệu đính kèm:

1730 Đề nghị báo giá cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống phân tích lấy mẫu và phân tích tự động hơi, nước tổ máy 1

1731 Đề nghị báo giá cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống SCADA

1732 Đề nghị báo giá cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống vận chuyển, cung cấp than

1733 Đề nghị báo giá cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống vận chuyển, cung cấp đá vôi

1734 Đề nghị báo giá cung cấp vật tư, thiết bị Hệ thống cứu hỏa