Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Dán vải sợi thủy tinh và màng Epoxy chống hóa chất Khu vực xử lý nước Khử khoáng và Tháp làm mát

Số hiệu VB: 663/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây