Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Kế hoạch lựa chọn Nhà cung cấp gói cung cấp

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục Sửa chữa Nhà vận hành Nhiên liệu và Nhà phân xưởng Sửa chữa.

Số hiệu VB: 437/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *