Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Nạo vét mương, hố ga, cống thoát nước NMNĐ Mạo Khê năm 2024.

Số VB: 737/QĐ-NĐT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây