Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV đăng ký đăng tải Công văn mời báo giá Đơn hàng: Cung cấp biển báo an toàn điện

Tên đơn hàng: Cung cấp biển báo an toàn điện
Số VB: 1744/NĐĐT-KHVT ngày 17/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây