Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Công văn mời báo giá

Tên Đơn hàng:  Cung cấp vật tư các loại phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị của Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Số VB: 1821/NĐĐT-KHVT ngày 25/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây