Công ty nhiệt điện Đông Triều – TK: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp Đơn hàng: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Số hiệu đơn hàng: 01-0305/2024

Số văn bản: 1897/TB-NĐĐT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây