Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa mặt bằng vườn cây Cọ khu nhà xe nhà Hành chính

Quyết định số 398/QĐ-CNPC ngày 07/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây