Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thư mời báo giá

Gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa các phòng khách nhà đi ca số 1

Số VB: 969/TM-CNPC ngày 07/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây