Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời tham gia chào giá vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm các loại van dự phòng thiết yếu
Số hiệu đơn hàng: 71/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 461/NĐCP-KHĐTVT ngày 14/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây