Công ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá mua sắm vật tư số 190/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Mua sắm Gas lạnh R22

Số hiệu đơn hàng: 34/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây