Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư van hạ áp năm 2024

Thư mời chào giá số: 168/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 26 /ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *