Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vòng bi phục vụ sửa chữa S1

Số hiệu đơn hàng: 94/ĐH-NĐCP

Số công văn: 569/NĐCP-KHĐTVT ngày 03/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây