Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá Cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư kim khí dự phòng thiết yếu

Số hiệu đơn hàng: 69/ĐH-NĐCP

Số VB: 453/NĐCP-KHĐTVT ngày 12/06/2024 

Tải tài liệu đính kèm Tại đây