Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư PCCC năm 2024

Thư mời chào giá số: 254/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 22 /ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây