Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư gia công chế tạo

Số hiệu đơn hàng: 81/ĐH-NĐCP

Số công văn: 561/NĐCP-KHĐTVT ngày 01/7/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây