Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời báo giá

Hạng mục: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị hệ thống Hóa. Chi tiết file đính kèm ạ

CV: 1037/QĐ-NĐCP ngày 12/06/2024

Tài liệu đính kèm:

1036- QĐ phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói cung cấp sửa chữa bảo dưỡng thiết bị hệ thống hóa_0001

1037- mời tham gia hạng mục sửa chữa bảo dưỡng thiết bị hệ thống hóa_0001