Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá

Hạng mục: Lập dự án chống dính các Silo than Nhà máy và có nhu cầu xin báo giá các dịch vụ liên quan

Số hiệu VB: 553/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây