Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: quan tâm chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Vật tư kim khí phục vụ sửa chữa S1

Số hiệu đơn hàng: 93/ĐH-NĐCP

Số công văn: 566/NĐCP-KHĐTVT ngày 03/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây