Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: quan tâm chào giá mua sắm vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm biến tần

Số hiệu đơn hàng: 100/ĐH-NĐCP

Số công văn: 567/NĐCP-KHĐTVT ngày 03/7/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây