Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Quan tâm chào giá lập dự toán đầu tư

Gói cung cấp: lập dự toán đầu tư hệ thống chuyển đổi nhiên liệu phụ từ dầu HFO sang dầu DO và thay thế thiết bị hệ thống đốt dầu lò hơi số 1 – NMNĐ Cẩm Phả

Số CV: 1332/NĐCP-KHĐTVT ngày 11/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây