Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá

Gói cung cấp: Thuê 01 xe nâng phục vụ công tác vệ sinh công nghiệp

Số công văn: 1414/NĐCP-KHĐTVT ngày 20/6/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây