Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả TKV: Báo giá vật tư cho Sửa chữa thiết bị phụ trợ hai tổ máy và trạm tuần hoàn

Tên đơn hàng: Báo giá vật tư cho Sửa chữa thiết bị phụ trợ hai tổ máy và trạm tuần hoàn
Số VB: 1286/NĐCP-KHĐTVT ngày 05/07/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây