Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả: Thư mời chào giá số 592/NĐCP-KHĐTVT (Sửa đổi nội dung thư 582)

Tên đơn hàng: Mua sắm chổi than

Số hiệu đơn hàng: 110/ĐH-NĐCP

Số công văn: 592/NĐCP-KHĐTVT ngày 08/7/2024 (sửa đổi nội dung thư 592).

Tải tài liệu đính kèm Tại đây