Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả : Thư mời chào giá số 583/NĐCP-KHĐTVT

Tên đơn hàng: Các loại van phục vụ sửa chữa S1

Số hiệu đơn hàng: 95/ĐH-NĐCP

Số VB: 583/NĐCP-KHĐTVT ngày 04/7/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây